İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit GÜLBAY 2017 yılında uygulanacak olan 11. Etap %50 Hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi için yayımlanan tebliğe göre (Tebliğ No: 2016/37) başvuruların   21 EKİM 2016 – 04 ARALIK 2016 tarihleri arasında yapılacağını ifade etti.
Sözü edilen programdan faydalanmak isteyen yatırımcıların yatırım konularını seçerek proje dosyalarını hazırladıktan sonra projelerini Bakanlığımızın www.tarim.gov.tr adresini kullanarak proje başvurularını online olarak da yapmaları gerekmektedir. İl Müdürümüz Sayın Cahit GÜLBAY yatırımcıları uyararak Tebliğde belirtilen hususlara titizlikle uyularak proje dosyalarını hazırlamaları ve elektronik ortamda sisteme  girmeleri gerektiğini ifade ederek;
Ekonomik yatırımlar kapsamında;
a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, ( 2.000.000 TL.)
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi, (2.000.000 TL.)
c) Soğuk hava deposu, (1.500.000TL.)
ç) Çelik silo, (1.500.000 TL.)
d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, (2.000.000TL.)
e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, (2.000.000 TL.)
f) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; (500.000 TL.)
- Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
- Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
 konularında yapılacak  başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir dedi.
İl Müdürümüz GÜLBAY ayrıca başvuru sahiplerinin Bakanlığımız tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlığımız tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları, projeye müracaat edenlerin
1-Gerçek kişiler,
2- Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
3- Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,
ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabileceklerini vurgulayarak
Proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir dedi.​